En liten rubrik.Vad är ett stenskott

Vindrutor och säkerhetsglas är gjort av två glasskikt som är ihoplimmade med en plastfilm, det kallas lamellglas. En nog hård smäll från t.ex. en sten träffar rutan och det bildas en sprickbildning i glaset, dessa sprickbildningar kan se ut på många olika vis men kallas i allmänhet stenskott.  När ett stenskott har bildats så har det gått ur en liten glasskärva ur rutan. Större delen av skadan går under glasytan. En konformad bit glas eller en sprickbildning finns mellan det inre lagret av plastfilm och yttre glasytan, det har bildats en sprickbildning som är luftfylld. När man tittar på en skada är det ljusbrytningar genom luften man ser.

Meningen med vindrutereparationer är att :

1. Ta bort all luft ur skadan.

2. Ersätta luften med ett speciellt resin som är transparent.

3. Härda resinet och därigenom återbyggs styrkan och synbarheten.

Resultatet: en synligt förbättrad reparation med mycket hög hållbarhet, så bra att en lagning utförd av Autoglass Resore's tekniker kan ge 2 års garanti, det utan att demontera vindrutan.

Med Autoglass restore's glaslagnings system kan man laga skador som är stora som femkronor, och sprickor upp till 10-15 cm. Resultatet är en lagning som är stark, slagtålig, vattensäker och som inte kommer att missfärgas.