norton sliprondeller

Små reparationsjobb kräver små slipverktyg. Nortons smarta reparationssystem omfattar standardrondeller i mindre diametrar som ger högre precision och lägre kostnader.

EGENSKAPER FÖRDELAR
• Rondellsortiment med liten diameter
• Nytt premiumslipmedel av värmebehandlad aluminiumoxid
• Fiberförstärkt latexpapper Kornstorlek P80-P120: C tjocklek P150-P800: B tjocklek
• Vattenbaserat fyllnadsmedel No-Fil
• Inga färgpigment i fyllnads- eller bindemedel
• Enklare åtkomst till små ytor
• Kortare reparationstid
• Snabbare slipning
• Högre produktivitet
• Jämnare repmönster
• Flexibel och motståndskraftig mot söndertrasning
• Minimal igensättning
• Ingen missfärgning av arbetsstycket

MONTERING
Används med ø76mm underlagsplatta.
Använd skummellanlägg vid finare kornstorlekar. 

Dry Ice Q260 filmrondeller är de teknologiskt mest avancerade filmrondellerna på marknaden idag. Med ett superslipmedel på en mycket jämn filmrygg ger rondellen en snabb och jämn bearbetning av ytan utan igensättning vilket förkortar poleringstiden. Med det mest avancerade Norton No-Fil fyllnadsmedlet minimeras igensättning av rondellen vilket ger längre livslängd och perfekt yta.

EGENSKAPER FÖRDELAR
• Konstant ytfinhet
• Med fyllnadsmedel
• Mycket jämn filmrygg
• Self-Grip kardborrefastsättning
• Eliminerar ojämnheter och tidsödande omarbetningar
• Snabb och enkel bearbetning
• Ökad produktivitet
• Jämn ytfinhet
• Kortare avbrottstider för rondellbyten

De nya och förbättrade Norton Ice rondellerna med skumgummiskikt är idealiska för att uppnå perfekt finish. Med ett nytt ryggmaterial av finmaskigt nät som belagts med slipmedel får man en rondell som blir mycket följsam. Tack vare skumgummiskiktet absorberar rondellen mycket vatten och är mycket följsam och ger ett jämnt sliptryck. Norton Ice ger ett mycket jämnt och konstant repmönster.

EGENSKAPER FÖRDELAR
• Ultrafina kornstorlekar 1.500, 2.000 & 3.000
• Färgkodade rondeller
• Skumgummiskiktet absorberar vatten och följer ytans form och ger jämnare tryckfördelning vilket minskar risken för genomslipning
• Jämn och konstant bearbetning under produktens hela livslängd
• Jämn ytfinhet och minimala sliprepor
• Kräver mindre tryck under bearbetningen
• Snabbt och enkelt att identifiera kornstorleken
• Tvättbar och vattenfast
• Återanvändningsbar
• Mycket hög kvalitet på ytfinishen